Disclaimer

Disclaimer
Van Wieringen werving en selectie B.V. (KvK nummer 17234614) verleent je hierbij toegang tot www.vanwieringen.eu (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Wieringen werving & selectie en derden zijn aangeleverd. Van Wieringen werving & selectie B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Wieringen werving & selectie B.V..

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen materialen onvolledig zijn, vatbaar zijn voor meerdere uitleg en/of onjuistheden bevatten. Van Wieringen werving & selectie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de materialen.

Hoewel Van Wieringen werving & selectie B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Wieringen werving & selectie B.V. en haar licentiegevers. Het gebruik van het materiaal (teksten, beelden, broncode) op de website is toegestaan, mits van tevoren schriftelijk toestemming aan je is verleend door Van Wieringen werving & selectie B.V..

Overig
De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Van Wieringen werving & selectie.